Ajurveda je ime za indijsko tradicionalno medicino, ki se danes smatra za zgodovinsko najstarejši medicinski sistem. Indologi prištevajo ajurvedo kot pomožno vedo, t. i. upavedo, h korpusu Atharvavede, ki je četrta, najmlajša veda (prve, starejše tri so: Rgveda, Yajurveda, in Sāmaveda).

Sama beseda “ayurveda” je sestavljenka iz dveh besed: prve besede “ayus”, kar pomeni “življenje” (toda ne v smislu fizičnega obstoja, ampak v smislu “velikega življenja”, življenja utelešene zavesti znotraj celote vseobsegajočega kozmosa), in druge nam znane besede “veda” – v slovanskih jezikih se je staroindijski koren -vid- ohranil v pomenu “vedenje, znanje, vedeti”. Torej ajurveda (ayurveda) pomeni ‘vedenje, veda o Življenju’.

ajurveda zgodovina začetku indija extraveganza
Dhanvantari, zaščitnik ajurvede.

Po večinskem mnenju stroke je Atharvaveda nastala okoli leta 1200 pr. n. š. in danes se smatra, da je ajurveda nastala proti koncu obdobja te vede, nekje znotraj zadnjega tisočletja pr. n. š. Je pa okoli letnic nastanka ved še vedno veliko nesoglasij med različnimi indologi, arheologi in jezikoslovci.

V času Atharvavede so bolne ljudi z različnimi napevi in zagovori zdravili svečeniki, t. i. Atharvani. Ko se je z minevanjem časa, v tem primeru stoletij in tisočletij, človeška zavest vse bolj ‘držala zemlje’, materije – navsezadnje po razumevanju indijske tradicije živimo v času t. i. Kalī yuge, ko je zavest človeka najbližja ‘tlom’, materiji, in najbolj oddaljena od Duha – tako se je pojavljalo vse več bolezni, ki se zaradi oddaljevanja zavesti človeštva od nesnovnega sveta niso dale ozdraviti samo z napevi. Pojavila se je ajurveda, veda o tem, kako ohranjati telo, da bi v njem lahko živel Duh.

Se šele spoznavate z ajurvedo? Potem ne spreglejte našega prispevka ​​Ajurveda na kratko – o najpopolnejšem sistemu zdravljenja​.

Ajurvedo so neposredno od velikega Brahme (Brahmā) slišali nesmrtniki, od njih pa so se učili zemeljski modreci – učitelji.

»Ob začetku pojavljanja [vse več] telesnih bolezni, ki so ovirale dolgoživost in zmanjševale krepkost in sposobnost telesa in uma ljudi, da se držijo religioznih zaobljub, ohranjajo vzdržnost, sledijo svetemu znanju in se postijo, so se sveti možje, polni sočutja, ki sledijo religioznim zaobljubam (yama in niyama), zbrali ob vznožju Himalaje in se pogovarjali, kaj je treba narediti, da se človeštvu pomaga …«
(Caraka Samhitā, sutre 7.-10.)

Tako je ajurveda prišla med ljudi in nauke, ki so jih slišali od svetih mož in nesmrtnikov, so prvič kot zbirke verzov (t. i. Samhitā-e) zapisali prvi ajurvedski “zdravniki”: Caraka (beri Čaraka), Bhela, Suśruta in ostali.  Od vseh starodavnih ajurvedskih tekstov z zapisi nasvetov Brahme (ki jih je slišal bog Indra, jih posredoval nesmrtnikom in le-ti svetim možem), so se najbolj ohranile zbirke zapisov v verzih Carake in Suśrute. Ostali so ali izginili ali pa so ohranjeni le v fragmentih.

Tako kot vsi vedski teksti, so tudi najstarejši ajurvedski teksti zapisani v verzih, ki so na kratko podajali bistvo sporočila, verzom pa je sledil daljši učiteljev komentar oz. razlaga. Čeprav se danes takšno zapisovanje modernemu človeku morda zdi tuje, celo nesmiselno ali neresno, je imel ta način poučevanja veliko smisla in prednosti.

ajurveda zgodovina začetku indija extraveganza
Simbol "om".

Najprej, izgovarjanje in učenje verzov na pamet, je z metrično razporeditvijo zlogov pogojevalo možganske valove in jih harmoniziralo. Po drugi strani pa so verzi služili tudi kot nekakšni mnemoniki. Ko je bilo potrebno potegniti iz spomina znanje o določeni bolezni (ali vrsti zdravljenja), je učenec/zdravnik iz spomina izbrskal kratek verz, ta pa je ‘odklenil’ celotno razlago in razumevanje, ki sta bili potrebni ob bolnikovi postelji.

Tekom indijske zgodovine je ajurveda močno vplivala na razvoj medicinskih sistemov sosednjih dežel. V času kralja Aśoke se je ajurveda razširila na zahod vse do Afganistana, kjer so stale številne bolnišnice, v katerih so se po principih ajurvede zdravili ljudje in živali. Proti vzhodu so znanja ajurvede vse do vzhodne Kitajske prinašali številni misijonarji. Tudi tibetanska medicina vsebuje veliko ajurvedskih prvin in principov.

Prav tako pa je tudi ajurveda v različnih zgodovinskih obdobjih sprejemala vplive drugih medicinskih sistemov, ki so se ji približali preko osvajalskih in političnih sprememb znotraj Indije. Za časa dokaj dolge vladavine muslimanskih, mogulskih vladarjev v Indiji, je ajurveda prišla v stik tudi z arabsko unani medicino. Od nje je prevzela znanja, ki še danes stojijo zapisana v starih ajurvedskih tekstih in so sestavni del ajurvede.

Zakaj je ajurveda tako izjemna? Na kakšen način lahko ajurveda pomaga sodobnemu človeku? Piše Biljana Dušić, dr. med.

Za konec je pomembno zapisati tudi to, da je tekom več kot deset stoletij razvoja ajurvede nastalo veliko šol ajurvede. Veliko izrednih (ali pa ne) zdravnikov ajurvede je skozi zgodovino vse do danes zapisalo svoje izkušnje, dodatne ugotovitve, praktične interpretacije nespremenljivih ajurvedskih principov. Nastalo je veliko šol, ki se imenujejo po svojih avtorjih, toda vse brez izjeme izpričujejo enake starodavne principe.

Žalostnim materialističnim trendom tudi znotraj ajurvede navkljub, zakon človeške psihosomatske narave ne dopušča niti resničnega zdravja, niti trajne ozdravitve, če telo ni prežeto z duhovno naravnano zavestjo. Tako kot so pred tisočletjem in več povedali sveti možje.