Avtor te zanimive knjige Joachim Claes je 15 let zbiral znanstvene raziskave in druge študije ter podatke z upanjem, da bi bralcem na enostaven način približal novo paradigmo oz. kot jo je sam poimenoval paradigmo polja (the Field Paradigm). Kot v enem od svojih zapisov pravi avtor, je transcendiral že pred svojim rojstvom, saj je bila njegova mati ena prvih učiteljic transcendentalne meditacije v Belgiji, sam pa se je naučil meditirati pri 5 letih.

Zelo na splošno bi lahko rekli, da knjiga govori o tem, da naše misli in snov izhajajo iz istega vira in so zato povezane, torej o neposredni povezavi med našim umom/mislimi (natančneje zavestjo) ter enotnim poljem, kot ga je imenoval Einstein. »Fizikalno« enotno polje seveda korespondira z enotnim poljem zavesti.

Vse je eno, bi lahko rekli. Avtor ne govori o ničemer, kar ne bi izpovedali že stari modreci ali verski spisi pred tisočletji. Razlika je le v tem, da danes mnoge reči na svoj način odkriva in potrjuje tudi sodobna fizika.

Eno bolj genialnih vprašanj, ki seveda ni novo in ni avtorjev domislek, je vprašanje, ali ni izkušnja povezanosti z vsem nemara prava narava našega uma/zavesti. In ali ni pravi razlog, zakaj je um v nenehnem iskanju več, ravno v tem, da um išče pravzaprav to izkušnjo, biti vse. Z drugimi besedami, um poskuša npr. s kopičenjem materialnih dobrin v relativnem svetu zadovoljiti (natančneje izkusiti) nekaj (recimo ji kozmična zavest), kar je v principu del absolutnega sveta.   

Avtor v knjigi na enostaven in vsem razumljiv način ubeseduje zakonitosti kvantne mehanike in jih prepleta z učinki meditacije, natančneje najbolj znanstveno preučevane transcendentalne meditacije in njenih vplivov na posameznika in na nedeljivi, vsepovezani svet.

Spoznajte prednosti transcendentalne meditacije (TM), znanstveno najbolj raziskane sprostitvene tehnike na svetu.

Redno prakticiranje meditacije, ki vodi do transcendiranja ter izkušanja enosti, med drugim tudi pomeni, da se spreminja sama fiziologija možganov, ki začnejo delovati bolj koherentno, so bolj kreativni, izboljša se spomin in druge kognitivne sposobnosti, človek je čustveno bolj stabilen itn.

»Zdravi« možgani in prečiščena fiziologija pa med drugim omogočata posamezniku zaznavanje vse bolj pretanjenih ravni zavesti, kar z drugimi besedami pomeni, da je posamezniku omogočeno zavedanje sebe v širšem kontekstu.

Knjiga je izjemno zanimivo branje, kljub temu, da je primarno posvečena učinkom točno določene meditacije na življenje posameznika. Sam sem vedno v dvomih in previden, kadar mi knjiga predlaga točno določene aktivnosti in nasvete, s katerimi bom prišel do preprostih rešitev. Še posebej, če knjiga namiguje, da lahko tudi sam neposredno spreminjam svet.

Vseeno pa je v knjigi The Field Paradigm dovolj modrosti, znanstvenih razlag in zdravega razuma, saj je avtorju uspelo razložiti zapleteno in kompleksno tematiko na preprost in dovolj jasen način, da bodo bralci lahko dobili vpogled v magično realnost delovanja enotnega polja (zavesti). Knjiga je v sicer rahlo okrnjeni obliki brezplačno na voljo tudi na avtorjevi spletni strani.

Super preprosto in enostavno, za super lahkotno poletno (ups, zimsko) branje.

Joachim Claes

The Field Paradigm

Avtorju v knjigi zapleteno in kompleksno tematiko uspe podati na preprost in dovolj jasen način.
ocena 4 od 5
Knjiga vam je na voljo povsem brezplačno na avtorjevi spletni strani (v obliki pdf).

Joachim Claes

The Field Paradigm

Avtorju v knjigi zapleteno in kompleksno tematiko uspe podati na preprost in dovolj jasen način.
ocena 4 od 5
Knjiga vam je na voljo povsem brezplačno na avtorjevi spletni strani (v obliki pdf).

Objava vsebuje partnerske povezave. Z nakupom preko njih prejme portal nekaj fičnikov provizije. Vi ne plačate za izdelek ali storitev nič več, kot bi sicer, z nakupom prek povezav v objavi pa podprete portal.