Joga je beseda, ki jo zadnja desetletja pogosto slišimo tudi na zahodu. Beseda izhaja iz glagolskega korena »yuj« (beri »judž«), kar pomeni zvezati, privezati … V bistvu je pomen te besede podoben besedi »religija«, ki izhaja iz latinskega glagola »re-ligare« – ponovno povezati.

Kaj povezati in s čim? Odgovor je: povezati človeka v njegovem telesnem izrazu z njegovim lastnim resničnim Bitjem, tistim Bitjem, ki se v nas zaveda in na dolgi poti številnih življenj spoznava različne plasti svojega »spodnjega« inštrumenta – našo fizično, čustveno in miselno plast.

Skozi dolgo zgodovino človeštva je ta povezava navzgor z lastno višjo, neumrljivo, subtilno naravo – vsaj, kar se joge tiče – vzpostavljena na različne načine. V najbolj starodavni, t. i. Hatha jogi, ki je bila namenjena človeštvu nekega v zgodovini zelo oddaljenega časa, se je povezava vzpostavljala preko obvladovanja in kontroliranja usmerjanja fizične in eterične energije posameznika, uporabljajoč različne vaje telesa in diha.

V t. i. Bhakti jogi se povezava vzpostavlja skozi devocijo, čustveno predanost učitelju ali božanstvu. Tukaj se pravilna naravnava in neomajni fokus čustvene plasti človeške narave uporabljata za doseganje notranje povezave, medtem ko je fizično-eterična plat joge predpogoj za delo s čustvi.

Raja (beri »radža«) joga je joga današnjega človeštva, ki razvija mentalno plast svojega psihološkega ‘inštrumenta’.  Tukaj sta telesna plat in čistoča duše nujen predpogoj za resnično povezavo, ki tokrat poteka skozi delo z umom – doživeto prepoznavanje narave lastnega uma, njegovih zakonitosti in na koncu transcendenco uma, kot inštrumenta zavesti.

biljana dusic extraveganza joga (1)

Jogijska pot je dolga in ni omejena le na eno, z vidika našega resničnega Bitja, kratko človeško življenje.

Na poti joge je potrebno najprej ustaviti, potem pa preusmeriti veliko psiholoških silnic, ki se učencu na začetku poti joge zdijo same po sebi umevne, naravne in »življenjske«. Telesna vadba je le prvi in morda najlažji korak. Namenjena je odpiranju energijskega pretoka na najbolj površni, telesni plati.

A ravno ta telesna plat joge je danes žal povzdignjena na raven joge per se.

Berem danes v elektronskem napovedniku dogodkov ta teden v naši občini: napoveduje se začetek vadbe »Joga za vse«, ki lahko izboljša fizično zdravje, telesno gibljivost, pomaga na duhovni poti itd. In se sočasno zavedam, da je dobro, da vse več ljudi sliši za jogo, da je dobro, da ljudje skozi telesno plat joge počasi postajajo sočasno pozorni tudi na telesna doživetja in skozi vadbo umirjajo svoj bežeči um …

Verjetno ste prepričani, da veste, kaj je joga. Dobro pa je tudi vedeti, kaj ni joga. Dr. Andrej Rus, učitelj transcendentalne meditacije, piše o pravem pomenu joge.

Ampak se boleče zavedam, da se v tem procesu približevanja joge današnjemu slehernemu človeku joga degradira le na vadbo, da se razvodenjuje, da je njena resnična narava in svetost njenega namena vse bolj skrita. Čim več je vadbe joge okoli nas, tem manj je resnične joge v družbenem prostoru. Žal …

Certificirani učitelji joge v mestih skačejo izza vsakega grma. Še enkrat – ob zavedanju, da bi bilo zaradi poškodb, in morda celo zlorab, dobro in celo potrebno uvesti uradno šolanje učiteljev joge, certifikate ipd., saj z izobraževanji tega tipa lahko dosežemo preprečevanje zlorab, da se skozi njih učenci lahko naučijo, česa ne smejo delati, da bi bila vadba varna za širok krog ljudi.

Ali pa kaj delati, da bi pomagali ljudem z določeno telesno in psihosomatsko problematiko, in se tako naučijo še marsičesa drugega. Pa vendar izobraževanje, ki traja par mesecev, leto, dve, tri … ne more biti pot joge. Jogijska pot je življenjska pot, pot mnogih življenj in zajema celovitost človeškega obstoja.

Joga namreč ravno tako, kot tudi katerakoli resnična religija, ni za vsakogar. Gre za notranji klic, ki človeka popelje na pot z enim samim končnim ciljem – premagati nevédenje in spoznati resnično naravo Življenja skozi izkušnjo jogijske poti.  Ta pot ni lahka in po njej lahko hodijo le tisti, v katerih je (skozi številna življenja in težke izkušnje) duhovni impulz dozorel do točke, ko je pot joge oz. povezovanja navzgor, postala edina naravna smer naše notranjosti.

Spoznajte 5 prednosti za zdravje, ki jih prinaša redno izvajanje joge, ki učinkovito zdravi in preprečuje nastanek bolezni.  

Pot joge predvideva veliko samoomejevanja, odrekanja, ‘plavanja proti toku’ in sočasno vse manjšo vidnost in željo po zunanji prepoznavnosti. Vse to ni rezultat sledenja kakšnemu zunanjemu kodeksu obnašanja, ampak nareku lastnega srca, lastne narave, v kateri je spontano zadonel klic po vračanju k samemu Sebi. Samo zares zrel aspirant na poti znanja in spoznanja lahko radostno sam sebi postavlja omejitve, ki mu jih prišepetavajo vest, srce in duša.

Tisti, ki še niso zreli za to pot, potrebujejo zunanji kodeks obnašanja, jasna »moralna« navodila, pripadnost cerkvi, društvu (še posebej je privlačno in pričara povzdigujoč občutek, če je društvo tajno), nekem združenju, ki »boljše kot katerakoli druga religija, društvo ipd. ve, kaj in kako stvari stojijo in kaj so prave rešitve«.

Danes imamo jogiste različnih šol, učitelje ali društva, ki kritizersko in s prezirom gledajo eni na druge, saj so jim pripadnost in z jogo prikrita lastni egocentrizem in častihlepnost, vzeli dober del zdravega razuma. Zdrav razum in čisto dušo zato pogosto prej najdemo pri nejogistih kot pri ‘pravovernih’ jogistih. Situacija je pravzaprav zelo podobna zagatam katerekoli religije, ki postane inštitucija – bodisi, da gre za cerkev, versko skupnost ali podobno.

Joga – da njen resnični pomen ne bi popolnoma izginil iz javnega zavedanja – ne sme postati cerkev in ne sme biti samo telesna vadba. Naj to besedilo sklenem z upanjem, da nam bo v zahodni družbi uspelo ohraniti zavedanje o globini namena joge.

Fotografiji: Biljana Dušić, osebni arhiv.