Že dolgo je znano, da ima šport oziroma telesna aktivnost pozitiven vpliv na zdravje. Zato lahko ob vsaki priložnosti slišimo priporočila strokovnjakov, da je gibanje nujno za psihofizično zdravje družbe. A raziskave so pokazale, da ima joga v primerjavi s telesno aktivnostjo praktično v vseh vidikih enak ali celo večji vpliv na zdravje, razen seveda v primeru, kjer je zahtevana fizična pripravljenost.

Kako pa je s športniki? Tistimi vrhunskimi ali rekreativnimi? Če sta edini smoter tekmovalnega, profesionalnega športa zgolj napredovanje in zmaga, je temelj rekreativnega udejstvovanja vpliv na zdravje, sprostitev in zabava. A v obeh primerih lahko z redno vadbo joge profesionalni in rekreativni športnik pridobita ogromno.

Zato bi vsakemu športniku vadba joge morala predstavljati pomemben delež v trenažnem procesu. Zakaj? Preprosto zato, ker z redno vadbo joge športnik napreduje tako s telesnega vidika kot s fiziološkega, kognitivnega in psihološkega, pa tudi z vidika zdravja. Prav zato danes mnogo vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev v svoj vsakdan vključuje vadbo joge. To je počel tudi Rok Petrovič, eden največjih smučarskih inovatorjev, ki je že v začetku 80. let 20. stoletja pričel z vadbo joge in meditacijo, saj je verjel, da mu prinašata koristi tudi na športnem področju.

Poglejmo si torej, kateri so 3 ključni razlogi za vključitev joge v trenažni proces športnika z vidika telesne, psihološke in fiziološke priprave športnika.

1. Na telesni ravni joga poveča moč, mobilnost v sklepih, gibljivost mišic in ravnotežje

Vadba joge ima mnoge koristi za športnike, ki želijo izboljšati športne (osebne, moštvene) rezultate. Moč je v mnogih športih ena ključnih gibalnih sposobnosti za učinkovito izvajanje gibanja. Nek športni rezultat je lahko neposredno odvisen od moči (eksploziven odriv, skok, met, sprint …) ali pa moč vpliva na večjo učinkovitost samega gibanja (teki, plavanje …). V moštvenih športih lahko moč poveča tehnične in taktične zmožnosti športnikov.

Moč in gibanje sta najpomembnejši komponenti v večini športov.

Z vidika samega športa pa je izjemno pomembno tudi že omenjeno gibanje. Z redno vadbo joge lahko športnik doseže, da optimizira svoje gibanje na način, da poveča mobilnost v sklepih in tako zmanjša gibalne omejitve.

Plavalec Michael Phelps, 23-kratni dobitnik zlate olimpijske medalje, je bil denimo zaradi genetskih danosti med drugim tudi izjemno mobilen (gibčen) v sklepih. To mu je omogočalo, da je v primerjavi z drugimi plavalci svoje roke iztegnil višje nad glavo in naredil zaveslaj pod kotom. Na ta način je tekmovalno učinkovitost drsenja skozi vodo povečal kar za 20 %.

Raziskave so pokazale, da lahko redna vadba joge med drugim poveča:

Vadba joge tako pomaga mišicam, tetivam in ligamentom pri premikanju preko celotnega obsega gibanja, kar vpliva na izboljšano ravnotežje in moč jedra (trupa). Boljša ravnotežje in koordinacija pa neposredno vplivata na gibanje, kar posledično vodi do boljše tehnike in izboljšanja športnih dosežkov.

Naštete prednosti so lahko pomembni detajli v procesu priprave na tekmovalni nastop, ki vplivajo na izboljšanje športnega dosežka.

Verjetno ste prepričani, da veste, kaj je joga. Dobro pa je tudi vedeti, kaj ni joga. Dr. Andrej Rus, učitelj transcendentalne meditacije, piše o pravem pomenu joge.

Tudi zaporedje določenih jogijskih položajev (asan) lahko pripomore k izboljšanju telesnih sposobnosti, saj zagotavlja usklajeno delovanje sinergijskih in antagonističnih mišic. To je zelo pomembno, saj vpliva na povečanje stabilnosti, moči, vzdržljivosti, gibljivosti, vpliva pa tudi na boljšo nevro-mišično koordinacijo.

V vrhunskem športu je že na videz minimalen napredek pomemben, saj lahko pomeni razliko med zmagovalcem in poražencem. Zato mnogi vrhunski športniki že vključujejo vadbo joge v svoj vsakdan, saj poznajo njene učinke na telo in zdravje. Še posebej pa se zavedajo njenih vplivov na mentalni in psihološki vidik, ki predstavlja enega od pomembnih temeljev za dosego vrhunskega rezultata. 

2. Na psihološki ravni joga zmanjša tesnobo (tremo) pred/med tekmovanji in izboljša kognitivne funkcije

Znano je, da redna vadba joge poveča sposobnost organizma, da se posameznik bolje spoprime s stresnimi okoliščinami. Za športnika je to ključno, saj lahko na tekmovanju ohranja umirjenost tudi, če nastop ne poteka po njegovih željah oz. pričakovanjih. V zaključku nastopa pa je lahko športnik bolj (tehnično, taktično, čustveno …) zbran in s tem ustvarja prednost pred tekmeci.

Zato je pomembno, da je pred nastopom osredotočen na svoj nastop in da zna omejiti ter ublažiti pritisk, ki ga sprožajo velika pričakovanja (lastna ali pričakovanja javnosti). Športnik naj bi znal v vsakem trenutku obvladati svoja čustva ter premagati dvome in se povsem predati svojemu cilju, tj. športnemu uspehu.

Najlažje je ohranjati sproščenost in osredotočenost v obdobju pozitivnih rezultatov in zmag, težje pa se je spoprijemati s pritiski in imperativom uspeha v obdobju, ko je športnik v nizu slabših rezultatov in brez samozavesti. Takrat ga lahko iz serije povprečnih izidov reši že en dober nastop, ena prava, intuitivna odločitev ali zgolj ena poteza, na kateri športnik potem gradi svojo načeto samozavest.

Z jogo lahko športnik popravi načeto samozavest in si povrne samozaupanje.

Za zmagovalno miselnost, ki lahko vodi v serijsko zmagovanje ali serijsko doseganje optimalnih rezultatov, pa je potrebno maksimalno zaupanje vase in v svoje sposobnosti. To je (samo)zaupanje, ki ga ne moreta omajati niti predtekmovalni pritisk in visoka pričakovanja.

Dokazano je, da joga med drugim izboljša:

Joga prav tako pripomore k povečanju somatskega in kinestetičnega zavedanja pri športniku, kar lahko ustvari prednost v mnogih športih in disciplinah, to pa pomeni kvalitativno razliko v primerjavi s tekmeci.

Redna vadba joge pa ima vpliv tudi na fiziologijo posameznika, kar športniku povečuje možnosti in sposobnosti za doseganje športnih ciljev. Po drugi strani pa omogoča tudi gradnjo psihološke trdnosti in zagotavlja, da ne bo zlepa podlegel pritisku in prevelikim pričakovanjem.

Spoznajte 5 prednosti za zdravje, ki jih prinaša redno izvajanje joge, ki učinkovito zdravi in preprečuje nastanek bolezni.  

3. Na fiziološki ravni joga izboljša parametre, ki so lahko ključni pri doseganju športnega rezultata

Miselnost, čustvovanje, čutenje … vse to neposredno vpliva na fiziologijo posameznika, in vice versa. Bolj kot je nekdo ujet v negativne miselne vzorce, bolj kot je čustveno razrvan, nemiren in zaskrbljen, aktivnejša je njegova fiziologija. In obratno.

Povezavo med psihološkim in fiziološkim stanjem ste lahko spoznali v študentskih časih. Če ste bili slabo pripravljeni na zahteven izpit, potem vas je običajno trema prisilila, da ste še pred pričetkom izpita pohiteli v toaletne prostore.

Na fiziologijo pa vpliva tudi napor (pa tudi drugi dejavniki, seveda), ki ga posameznik vlaga v delo, v našem primeru športnik v trenažni proces. Znanstvene raziskave so ugotovile, da joga pozitivno vpliva na fiziološke parametre, ki so pomembni za doseganje športnih rezultatov, med drugim:

Učinki vadbe joge so izmerljivi in dokazani, zato se v programih in načrtih trenerjev vse pogosteje najde mesto tudi za jogo. Trenerji in športniki pa se dobro zavedajo tudi preventivnih možnosti, ki jih ima vadba joge, saj ne vpliva pozitivno zgolj na telesne, psihološke in fiziološke parametre, temveč pomembno zmanjšuje tudi možnost poškodb.

Z vadbo joge lahko športnik prepreči marskikatero poškodbo.

Redna vadba joge preprečuje poškodbe

Večina poškodb v športu se zgodi zaradi prekomernega treninga in zaradi ponavljajočih se, manjših poškodb, ki jih športniki zaradi natrpanega tekmovalnega urnika ne sanirajo pravočasno. Ker športniki ves čas znova in znova izvajajo iste gibe, z istimi mišicami, kitami in ligamenti, ki so prevladujoči v njihovem športu ali disciplini, to ustvarja mišično neravnovesje, zakrčenost mišic in vnetja.

Z redno vadbo joge lahko športnik to učinkovito prepreči, saj mu jogijski položaji omogočajo ustvarjanje ustreznega mišičnega ravnovesja, kar pomeni, da se nakopičene mišične nepravilnosti in zakrčenosti pravočasno odpravijo in harmonizirajo.

Joga prav tako pomaga pri krepitvi vezivnega tkiva in pri rahljanju zraščenosti tkiva (drobnih brazgotin), ki so lahko posledica starih poškodb ali prekomernega treninga (z leti ta tkiva zatrdijo).

Podobno pozitivno pa vpliva vadba joge tudi na rekreativne športnike, saj so deležni vseh že omenjenih prednosti, ki jih joga prinaša. Z izboljšanjem giba(nja) se tudi pri rekreativnih športnikih zmanjša možnost poškodb, predvsem pa lahko doživijo povečano lahkotnost in užitek v gibanju.

Viri

Alyson Ross in Sue Thomas, The Health Benefits of Yoga and Exercise: A Review of Comparison Studies, The Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 16, št. 1, 27. januar 2010. https://www.liebertpub.com/doi/full
/10.1089/acm.2009.0044
.

Luxmi Sharma, Benefits of Yoga in Sports – A Study, International Journal of Physical Education, Sports and Health Vol 1, št. 3, str. 30–32, 2015. https://www.kheljournal.com/
archives/2015/vol1issue3/
PartA/29.1.pdf
. Prenesite PDF.

M Jay Polsgrove idr., Impact of 10-weeks of yoga practice on flexibility and balance of college athletes, International Journal of Yoga, Vol. 9, št. 1, januar – junij 2016, str. 27–34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
/articles/PMC4728955/
.

Daniel James Amin in Maureen Goodman, The effects of selected asanas in Iyengar yoga on flexibility: Pilot study, Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 18, št. 3, julij 2014, str. 399–404. https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1360859213
001903
.

Madanmohan Trakroo, Ananda Balayogi Bhavanani, Physiological Benefits of Yogic Practices: a Brief Review, International Journal of Traditional and Complementary Medicine, Vol. 1, št. 1, 2016, str. 31–43. https://www.researchgate.net/profile
/Ananda_Bhavanani/publication/
306106606_Physiological_Benefits_
Of_Yogic_Practices_A_Brief_Review
/links/57b1d91808ae15c76cbb31c2/
Physiological-Benefits-Of-Yogic-Practices-A-Brief-Review.pdf
. Prenesite PDF.

Pradeep Kumar U, Effect Of Yogic Exercises Intervention On The Strength Development Of Athletes, International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports, Vol. 15, št. 1, julij – september 2014, str. 36–38. http://www.ijhpecss.org/International
Journal-15.pdf
.

Ajayaghosh M.V. in Mahadevan V., Effect of functional strength training with and without vinyasa flow yoga on men soccer players, Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), Vol. 7, št. 8, 2018, str. 121–128. http://www.indianjournals.com/ijor.
aspx?target=ijor:ajmr&volume=7&issue=
8&article=013
.

Ned Hartfiel, Jon Havenhand idr., The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Vol. 37, št. 1, januar 2011, str. 70–76. https://www.jstor.org/stable/
40967889?seq=1
.

Ratna Sharma idr., Effect of yoga based lifestyle intervention on subjective well-being, Indian Journal of Physiology and Pharmacology, Vol. 52, št. 2, 2008, str. 123–131. https://www.ijpp.com/IJPP%20
archives/2008_52_2/123-131.pdf
. Prenesite PDF.

Pallav Sengupta, Health Impacts of Yoga and Pranayama: A State-of-the-Art Review, International Journal of Preventive Medicine, Vol. 3, št. 7, julij 2012, str. 444–458. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
/articles/PMC3415184/
.

K. K. F. Rochaa, A. M. Ribeiro idr., Improvement in physiological and psychological parameters after 6 months of yoga practice, Consciousness and Cognition, Vol. 21, št. 2, junij 2012, str. 843–850. https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S10
53810012000165
.

Amit Kauts in Neelam Sharma, Effect of yoga on concentration and memory in relation to stress, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, št. 5, maj 2012. http://www.zenithresearch.org.in/
images/stories/pdf/2012/May/ZIJMR
/1_ZIJMR_Vol2_Issue5_May%
202012.pdf
. Prenesite PDF.

S. P. Sarang in Shirley Telles, Immediate effect of two yoga-based relaxation techniques on performance in a letter-cancellation task, Perceptual and motor skills, Vol. 105, št. 2, oktober 2007, 379 – 385. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/18065059/
.

Sat Bir S Khalsa idr., Yoga ameliorates performance anxiety and mood disturbance in young professional musicians, Applied Psychophysiology and Biofeedback, Vol. 34, št. 4, december 2009, str. 279 – 289. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
19657730/
.

Vinayak P. Doijad idr., Effect of Yogic exercises on aerobic capacity (VO2 max), International Journal of Recent Trends in Science and Technology, Vol. 6, št. 3, 2013, str. 119 – 121. https://statperson.com/Journal/
ScienceAndTechnology/Article/
Volume6Issue3/6_3_2.pdf
. Prenesite PDF.

P. S. Raju idr., Comparison of effects of yoga & physical exercise in athletes, The Indian Journal of Medical Research, Vol. 100, avgust 1994, str. 81 – 86. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/7927562/
.

Colleen A Boyle idr., The effects of yoga training and a single bout of yoga on delayed onset muscle soreness in the lower extremity, Journal of strength and conditioning research, Vol. 18, št. 4, november 2004, str. 723 – 729. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
15574074/
.

Jean-François Brunelle idr., Influences of a yoga intervention on the postural skills of the Italian short track speed skating team, Open access journal of sports medicine, Vol. 12, št. 6, februar 2015, str. 23 – 35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
25709511/
.

Sunanth T. S. Raj in G. P. Sudheer, Effect of specific yoga and aerobic exercises on selected motor abilities among cricket players, International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education, Vol. 3, št. 1, 2018, str. 57 – 60. http://www.sportsjournal.in/archives/
2018/vol3/issue1/3-1-27
. Prenesite PDF.

Chennamma D. Chilamur in D. M. Jyoti, Effects of Yogasanas Training on Strength in Sportsmen’s, International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education, Vol 3, št. 1, 2018, str. 214 – 216. http://www.sportsjournal.in/archives/
2018/vol3/issue1/3-1-82
. Prenesite PDF.

Satish G. Patil idr., Effect of yoga on short term heart rate variability measure as a stress index in subjunior cyclists: a pilot study, Indian Journal of Physiology and Pharmacology, Vol. 57, št. 2, 2013, str. 153 – 158. https://www.ijpp.com/IJPP%20
archives/2013_57_2_Apr%20-%20Jun/153-158.pdf
. Prenesite PDF.