V zadnjih desetletjih se je število raziskav o učinkih redne vadbe meditacije in njenih pozitivnih vplivih na mentalno zdravje tako povečalo, da praktično nihče več ne dvomi o koristnosti meditiranja. Vprašanje je le, ali so znanstvene raziskave uspele prepričati dovolj veliko število posameznikov, da je kljub pomanjkanju časa vredno svojemu umu in telesu ponuditi globok počitek.  

Transcendentalna meditacija (TM) je ena najbolj raziskanih meditativnih tehnik, ki je svojo učinkovitost dokazala na širokem polju človekovega delovanja in ustvarjanja. O njenih koristih in pozitivnem vplivu na zdravje je bilo objavljenih že blizu 700 raziskav, na preko 210 raziskovalnih ustanovah po vsem svetu.

Edinstvena vrednost transcendentalne meditacije je v tem, da posamezniku omogoča globok počitek, v katerem se sproščajo nakopičene vsakodnevne napetosti in stresi. Globok počitek pa ustvarja stanje notranjega miru in fiziološkega ravnovesja, kar osveži organizem in ga znova pripravi na aktivnost.

Z redno vadbo dvakrat dnevno po 15-20 minut skrbimo za nemoteno delovanje organizma, še pomembneje pa je, da krepimo notranjo stabilnost živčnega sistema, zato smo bolj uspešni in učinkoviti pri razreševanju stresnih situacij.

Človek je zaradi kompleksnosti živčnega sistema zmožen izkušati najbolj fine ravni mišljenja, transcendentalna meditacija pa posamezniku omogoča prehajanje od najbolj grobih ravni mišljenja (govorjena beseda) do tistih najbolj finih ravni, dokler um dokončno ne transcendira izkušanje lastne aktivnosti.

Takrat je um v stanju transcendentalne zavesti ali t. i. čiste zavesti, ki je onkraj mentalne aktivnosti. Lahko bi rekli, da zavest izkuša samo sebe v najbolj osnovni, najčistejši obliki.

Zakaj izbrati transcendentalno meditacijo?

Kot že rečeno, je danes v primerjavi z desetletjem ali več lažje razumeti razloge, zakaj nekaj deset minut v dnevu nameniti meditaciji in samemu sebi. Precej ljudi se tudi v Sloveniji, kjer vseeno živimo manj hektično, ihtavo in manj intenzivno, kot denimo na Japonskem ali v ZDA, zaveda, da tempo življenja terja od našega telesa, počutja in zdravja določen davek.

V obliki bolezni, različnih motenj in težav ali splošnega nezadovoljstva.

Zato je danes precej več tistih, ki so naklonjeni meditaciji, saj so se z eno od vrste sprostitvenih tehnik že spoznali, kot pa tistih, ki ob omembi meditacije zgolj zavijejo z očmi in stereotipno pripomnijo, da fakirsko ležanje na žebljih ni za njih.

Ste pripravljeni? Preverite 12 preprostih tehnik sproščanja, kako na enostaven način umiriti um in telesu pomagati do sprostitve.

Transcendentalna meditacija ima dokazano pozitivne učinke na zdravje posameznika, na njegovo psihofizično počutje in navade, izboljšuje kognitivne sposobnosti, učinkovito zmanjšuje posledice stresa, tudi posttravmatske stresne motnje (PTSM), povečuje koherenco delovanja možganov, kar vpliva na večjo kreativnost, izboljšanje spomina in sposobnost učenja ter obdelave informacij.

Poleg tega je učinkovita pri zmanjševanju nivoja anksioznosti, doživljanja stresa na delovnem mestu in tudi proti sodobni obliki kronične utrujenosti – izgorelosti.

Transcendentalna meditacija je dokazano uspešna pri zniževanju krvnega tlaka in je v pomoč pri srčno-žilnih boleznih, zmanjšuje zlorabo alkohola, cigaret in drugih drog, izboljšuje medosebne odnose, prispeva k večji samozavesti ter povečuje osebno zadovoljstvo, srečo in izpolnjenost posameznika. Mogoče najbolj zanimiva študija, ki bi prepričala, zakaj je vredno redno izvajati transcendentalno meditacijo, pa je njen vpliv na upočasnjevanje procesov staranja.

To je le nekaj znanstveno dokazanih koristi, ki jih prinaša redno prakticiranje transcendentalne meditacije našemu zdravju. In kar nekaj razlogov, da lahko upe za lasten napredek in razvoj položimo v to preprosto, nenaporno tehniko. Odgovornost za redno dvakrat dnevno izvajanje pa je na nas. Tudi takrat, ko se bomo želeli prepričati, da si ne moremo vzeti 20 minut za regeneracijo.

Maharišijev učinek (Maharishi Effect)

Z vadbo transcendentalne meditacije pa ne vplivamo zgolj na lastno zdravje in dobro počutje, temveč tudi širše na okolje. Izboljšajo se odnosi z najdražjimi in prijatelji ter kolegi, izvajanje meditacije v večji skupini v določenem okolju pa ima lahko neposreden vpliv tudi na družbo.

Znanih je več raziskav (do danes je bilo narejenih več kot 50 raziskav, ki so preučevale učinke TM na družbo), kjer je večja skupina izvajala transcendentalno meditacijo in/ali napredni TM Sidhi program ter s tem vplivala na upad kriminala v okolju, kjer so skupinske meditacije potekale.

Ta pojav, kjer za učinke in pozitiven vpliv na širše okolje ni potrebno meditirati vsem ljudem v določenem okolju, je danes znan kot Maharišijev učinek ali Maharishi effect. Učinek je dobil ime po indijskem modrecu in učitelju transcendentalne meditacije Maharishi Mahesh Yogiju, ki je tehniko meditacije pripeljal na Zahod.

Veste, kakšne so razlike med različnimi vrstami meditacij? Preverite, katero izbrati, da bosta vaša telo in um deležna največjih učinkov.

Transcendentalna meditacija ima to moč, kar so pokazale znanstvene raziskave, da lahko posameznik ali skupina s svojim »potapljanjem« v čisto zavest, ustvarja harmonijo, ne zgolj na vseh ravneh posameznikove fiziologije, uma in socialnega vedenja, pač pa tudi preko vseh ravni kolektivne zavesti, s katero je posameznik povezan.

Maharišijev učinek je opredeljen kot vpliv koherence in pozitivnosti v nekem družbenem in naravnem okolju, ki je ustvarjeno s prakticiranjem transcendentalne meditacije in naprednega TM Sidhi programa. [i]

Ali drugače: pojav, kjer 1 % prebivalstva izvaja transcendentalno meditacijo, ki izboljšuje kakovost življenja v širši družbi, se imenuje Maharišijev učinek (Maharishi effect), medtem ko učinek, ki ga ustvari skupina kvadratnega korena 1 % prebivalstva, ki izvaja program transcendentalne meditacije in TM Sidhi programa, imenujemo razširjen Maharišijev učinek (Extended Maharishi Efect). [ii]

Prednosti transcendentalne meditacije

  • Naravna in enostavna tehnika.
  • Lahko jo izvajate kjer koli, ne glede na okoliščine.
  • TM vas nauči certificirani/-a učitelj/-ica, ki vam je kadar koli na voljo tudi po končanem tečaju za morebitna vprašanja in nasvete.
  • Obširno znanstveno raziskana in dokazana kot izjemno učinkovita tehnika.
  • Omogoča globok počitek in sprostitev.
  • Izboljšuje spomin in kreativnost.
  • Izkušanje finih ravni zavesti omogoča pojav višjega stanja zavesti.
  • Transcendiranje vpliva na spremembe fiziologije organizma.
  • Izjemno blagodejno vpliva na zdravje in splošno počutje.

Katero vrsto meditacije izbrati?

V članku Meditacija – katera je prava za vas smo lahko videli, da obstajajo zgolj tri kategorije meditacij. Transcendentalna meditacija spada v kategorijo meditacij, ki omogočajo samodejno transcendenco (t. i. automatic self-transcending meditation – ASTM). Raziskave kažejo, da so te vrste meditacij tudi najbolj celovite, če upoštevamo, da v največji meri vplivajo na zdravje ter kognitivne sposobnosti posameznika.

Človek se nenehno odziva na svet okoli sebe, ga vrednoti in tolmači v skladu s svojo ravnjo zavesti in znanja. In bolj, kot je pri tem prisoten v trenutku, lažje upravlja s kopico informacij, čustev in okoliščin, ki ga vsakodnevno vpenjajo v krogotok življenja.

Čeprav naš članek govori o eni določeni vrsti meditacije, tj. transcendentalni meditaciji, pa ni odveč poudariti, da so tudi druge vrste meditacij, ki spadajo v kategorijo samodejne transcendence, zelo učinkovite. Te vrste meditacij namreč posamezniku omogočajo izkušanje najfinejših ravni zavesti, umirjajo um, telesu in fiziologiji pa nudijo globok počitek in sprostitev, kar ima za posledico urejenost organizma in izboljšanje njegovega odzivanja in delovanja.

Raziskave ugotavljajo, da so pri vzpostavljanju posameznikovega zdravja te vrste meditacij (ASTM) učinkovitejše, v primerjavi z običajnimi, predpisanimi vrstami zdravljenj. In to celo v primerih starostnikov, ki se spopadajo z depresijo in anksioznimi motnjami, saj redna meditacija dvakrat dnevno umirja fiziologijo, kar zmanjša simptome težav in dvigne kvaliteto njihovega življenja.

Viri

60 latest scientific research articles on meditation and its effects, Transcendental Meditation, 11. april 2016. Dosegljivo na https://tmhome.com/benefits/scientific-research-on-transcendental-meditation-benefits/.

Masud Yunesian, Afshin Aslani idr., Effects of Transcendental Meditation on mental health: a before-after study, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 4, 25 (2008). Dosegljivo na https://cpementalhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-0179-4-25. Prenesite PDF.

Zakaj Transcendentalna meditacija odpravi stres, ATMA center, dr. Andrej Rus in mag. Darja Kogej, http://www.atma.si/raziskave/.

Kam-Tim So, David W Orme-Johnson, Three randomized experiments on the longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition, Intelligence, Vol. 29, št. 5, September–October 2001, str. 419 – 440. Dosegljivo na https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0160289601000708
.

Sanford Nidich, Tom O’Connor idr., Reduced Trauma Symptoms and Perceived Stress in Male Prison Inmates through the Transcendental Meditation Program: A Randomized Controlled Trial, The Permanente Journal, 7. oktober 2016. Dosegljivo na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5101089/
.

Seung Suk Kang, Christopher R. Erbes, Greg J. Lamberty idr., Transcendental meditation for veterans with post-traumatic stress disorder., Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(6), str. 675–680. Dosegljivo na https://psycnet.apa.org/doiLanding?
doi=10.1037%2Ftra0000346
.

Fred Travis, David A. F. Haaga, John Hagelin idr., A self-referential default brain state: patterns of coherence, power, and eLORETA sources during eyes-closed rest and Transcendental Meditation practice, Cognitive Processing, 11, 21–30 (2010). Dosegljivo na  https://link.springer.com/
article/10.1007/s10339-009-0343-2
.

Michael C. Dillbeck, The effect of the transcendental meditation technique on anxiety level, Journal of Clinical Psychology, Vol. 33, št. 4, str. 1076 – 1078, oktober 1977. Dosegljivo na https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/abs/10.1002/1097-4679(197710)33:4%3C1076::AID-JCLP2270330435%3E3.0.CO;2-B
.

Charles Elder, Sanford Nidich idr., Effect of Transcendental Meditation on Employee Stress, Depression, and Burnout: A Randomized Controlled Study, The Permanente Journal, Vol. 18 št. 1, str. 19 – 23, 2014. http://www.thepermanentejournal.org/
issues/2014/winter/43-the-permanente-journal/original-research-and-contributions/5591-transcendental-meditation.html
. Prenesite PDF.

Walton, K.G., Schneider, R.H. idr., Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease Part 2: Effectiveness of the Transcendental Meditation Program in Treatment and Prevention, Journal of Behavioral Medicine, Vol 28(3), str. 106 – 123, 2002. Dosegljivo na https://tmhome.com/wp-content/uploads/2012/07/Study-on-stress-and-heart-disease.pdf. Prenesite PDF.

Study on treating addictions: alcohol, nicotine and drug abuse, Transcendental Meditation, 10. avgust 2014, v Alcoholism Treatment Quarterly, Vol. 11(1–2), 1994. »Special issue: Self-recovery: Treating addictions using Transcendental Meditation and Maharishi Ayur-Veda: I,« str. 13 – 87. https://tmhome.com/benefits/study-on-treating-alcohol-nicotine-drugs-addiction/.

Norman E Rosenthal, Super Mind: How to Boost Performance and Live a Richer and Happier Life Through Transcendental Meditation, Tarcher Perigee, New York, 2017.

Robert Keith Wallace, Michael Dillbeck idr., The effects of the transcendental meditation and tm-sidhi program on the aging process, International Journal of Neuroscience, Vol. 16, št. 1, str. 53 – 58, 1982. Na spletu objavljeno 7. julija 2009. Dosegljivo na https://www.tandfonline.com/
doi/pdf/10.3109/00207458209147602?
needAccess=true
.

Michael C. Dillbeck, Kenneth L. Cavanaugh idr., Consciousness as a Field: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi Program and Changes in Social Indicators, The Journal of Mind and Behavior, Vol. 8, št. 1 (zima 1987), str. 67 – 103. Dosegljivo na https://www.jstor.org/stable/43853335?seq=1.

John S. Hagelin, Maxwell V. Rainforth idr., Effects of Group Practice of the Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, D.C.: Results of the National Demonstration Project, June– July 1993, Social Indicators Research, Vol. 47, št. 2, str. 153 – 201, junij 1999. Dosegljivo na https://link.springer.com/article/
10.1023/A:1006978911496
.

Pradeep B. Deshpande in James P. Kowall, Explanation of the Maharishi Effect by Holographic Principle, Journal of Consciousness Exploration & Research, Vol. 8, št. 10, november 2017, str. 797 – 805. Dosegljivo na https://jcer.com/index.php/jcj/
article/view/710/719
. Prenesite PDF.

David W. Orme-Johnson in Lee Fergusson, Global Impact of the Maharishi Effect from 1974 to 2017: Theory and Research, Journal of Maharishi Vedic Research Institute. Dosegljivo na http://www.patriziotressoldi.it/
cmssimpled/uploads/images/
MaharishiEffect_Review18.pdf
. Prenesite PDF.

Zareen Amtul, Amanda Arena, Hussein Hirjee idr., A randomized controlled longitudinal naturalistic trial testing the effects of automatic self transcending meditation on heart rate variability in late life depression: study protocol, BMC Complementary Medicine and Therapies, 19. avgust 2014, dosegljivo na https://bmccomplementmedtherapies.
biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-14-307
.

Opombe

[i] Pradeep B. Deshpande, James P. Kowall, Explanation of the Maharishi Effect by Holographic Principle, Journal of Consciousness Exploration & Research, Vol. 8, št. 10, november 2017, str. 797 – 805.

[ii] David W. Orme-Johnson, Lee Fergusson, Global Impact of the Maharishi Effect from 1974 to 2017: Theory and Research, Journal of Maharishi Vedic Research Institute, 2018, str. 13 – 79.