Knjiga The Secret Life of Cows, avtorice Rosamund Young, je bila prvič objavljena leta 2001 pri manjši založbi, več kot desetletje kasneje pa je prešla pod okrilje velike založbe in postala manjša uspešnica.

Youngova (z možem in bratom) nadaljuje izročilo kmetije svojih staršev, ki so se davnega leta 1953 odločili, da se bodo kmetovanja lotili v skladu s svojim prepričanjem in naravnimi zakoni, da so krave individualna bitja, s svojimi osebnostmi in imeni, ne pa brezimne čredne živali. Kmetija Kite’s Nest torej deluje po načelih organskega kmetovanja že od časov, ko to še ni bilo moderno in kul.

Pričujoča knjiga je mila pripoved o inteligentnih čutečih vzrejnih živalih, zbirka opažanj in izkušenj, prepletenih s spomini, ki jih je Youngova vsakodnevno bogatila z delom na kmetiji. Njene krave živijo življenja v svojem naravnem okolju, s svojimi družinami in sorodniki, kjer se igrajo in odraščajo in kjer jim je dovoljeno izražanje svoje osebnosti, volje in kapric. Do zakola, seveda.

Rosamund Young, ki nasprotuje praksam intenzivne reje živali, v knjigi ugotavlja, da intenzivni sistemi vzreje živali spreminjajo ta inteligentna, vesela bitja s prijetnim značajem v jezna, nevarna, motena, a še vedno inteligentna bitja. Drži. A sistem, ki je v praksi na njeni farmi, torej ekstenzivno, organsko kmetovanje, ta inteligentna bitja prav tako kakor intenzivna vzreja brez milosti spreminja v končne produkte – hrano.

Mestoma knjiga ponuja uvide, za katere se zdi, da so že spoznani in utrjeni v zavesti ljudi, kar pa ne bi smelo imeti pomembnega vpliva na bralsko izkušnjo. Osebno pa sem se med branjem spraševal, čemu avtorica čustveno in socialno življenje živali enači s čustvenim in socialnim življenjem ljudi. Namreč rejne živali na njeni kmetiji – kljub temu, da jim (do njihove prezgodnje smrti) nudi primerne, naravne življenjske pogoje – čaka ista usoda kot vse druge živali, rejene za zakol. Knjiga je odlična promocija kmetije Kite’s Nest, malo manj pa promocija sočutja, o katerem med vrsticami piše avtorica.

Bralec se lahko upravičeno sprašuje o pomanjkanju avtorefleksije, saj je popolnoma nepojmljivo, da bi se kdorkoli, ob resničnem zavedanju bogatega čustvenega in socialnega življenja živali, s temi bitji lahko še naprej hranil. In jih osebno (!) peljal h klavcu na zakol. Svet pozna mnoge zgodbe rejcev živali s celega sveta, ki so se ob enakem spoznanju, o katerem tako tenkočutno piše avtorica, odločili za miroljuben način življenja in kmetovanja.

Le nekaj primerov:

Prav zato bo morebiti kakšnemu bralcu knjiga ne najljubše branje, prav tako seveda ljudem, ki se izogibajo vsakršnim zlorabam živali. Vsekakor na Extraveganzi ne želimo očitati mišljenja in načina življenja, ko ocenjujemo knjige, pač pa le opozoriti na kognitivno disonanco, v katero je ujeta avtorica.

Da verjameš, da živalim ponujaš več (od) življenja, ker jim omogočaš bivanje v naravnem okolju, čeprav jih vzrejaš izključno zaradi produkta (mesa) in prodaje (in ker je meso tudi bolj okusno, ugotavlja avtorica), je lep primer miselne razglašenosti. 

Osebno pozdravljam vse premike v smeri večjega sočutja ter vnašanja več ljubezni v življenja živali, prav tako kot pozdravljam refleksijo lastnih dejanj. Knjiga je kljub očitnemu pomisleku skrbno napisano delo, ki opozarja vse posameznike in ljudi, da bogato čustveno in socialno življenje ni le domena ljudi, pač pa tudi živali.

Kako bomo kot posamezniki s tem spoznanjem ravnali, pa je odvisno le od nas.

Naše vesti in ljubezni.

Rosamund Young

The Secret Life of Cows

Knjiga je odlična promocija kmetije Kite’s Nest, malo manj pa promocija sočutja.
ocena 2.5 od 5
Najugodnejša ponudba knjige + brezplačna dostava:

Rosamund Young

The Secret Life of Cows

Knjiga je odlična promocija kmetije Kite’s Nest, malo manj pa promocija sočutja.
ocena 2.5 od 5
Najugodnejša ponudba knjige + brezplačna dostava:

Objava vsebuje partnerske povezave. Z nakupom preko njih prejme portal nekaj fičnikov provizije. Vi ne plačate za izdelek ali storitev nič več, kot bi sicer, z nakupom prek povezav v objavi pa podprete portal.