Več načinov je, kako lahko naše zdravje vzdržujemo – nekateri se zdravo prehranjujemo, drugi športamo, tretje nas zanimata duhovnost in notranji mir … Poleg vsega tega je pomemben še en drug aspekt, na katerega lahko hitro pozabimo, in to je naše bivalno okolje

Včasih ste mogoče čutili utesnjenost po tem, ko ste preždeli pol dneva doma, pa ste potem pomislili “moram malo na sprehod danes, rabim zadihat svež zrak”, in ste šli ven. Normalno se vam je zdelo, da pač morate iz hiše se vsaj “malo pretegnit”. In zato niste zares občutili, kakšen je vaš dom in kako na vaše telo v resnici vpliva.

Poznam enega redkih, ki je bil ostajanja doma vesel. Prijatelj, ki živi v Vastu hiši, mi je razlagal, da je eden od njegovih problemov, odkar se je pred leti vselil v njo ta, da hišo težko zapusti. Tako dobro se počuti v njej.

Kaj je torej Vastu hiša? 

Vastu hiša je stavba, postavljena v skladu z naravnimi zakoni. Je dom, ki je načrtovan in zgrajen v skladu s principi Mahariši Stapatja Vede* – skrbno oživljenega, najstarejšega in najbolj izpopolnjenega sistema gradnje in planiranja držav, mest, vasi in domov v sozvočju z zakonom Narave. Sanskrtska beseda “Sthapan” pomeni zgraditi, “Veda” pomeni znanje Naravnega Zakona. Vastu hiša je zgrajena tako, da upošteva delovanje Sonca, Lune in ostalih planetov na Zemljo ter lastnika hiše.

V tem članku govorimo o Mahariši Vastuju oziroma Mahariši Stapatja vedi.* Informacije o Vastu arhitekturi prihajajo iz Manasare in Maje Mate ter drugih starodavnih sanskrtskih besedil, ki opisujejo znanje (Veda) o vzpostavljanju oblike (Sthapatya). Ta besedila veljajo za vse ustvarjene naravne in tudi človeško ustvarjene strukture, njihova primarna uporaba pa je na področju arhitekture in oblikovanja skupnosti. 

Tekom tisočletij se je Vedsko znanje razdrobilo in porazgubilo. Feng shui je postal ena izmed preoblikovanih vej Vastuja, ki se je razširil iz Indije na vzhod, na Kitajsko. Še dandanes je v Indiji in drugod po svetu nemalo Vastu arhitektov, ki imajo zelo različna in nasprotujoča si mnenja o Vastu principih.

Ker je posameznik kozmičen, mora biti vse v posameznikovem življenju v skladu s kozmičnim življenjem. Mahariši Vastu daje zgradbam dimenzije, formule in orientacijo, ki bodo zagotovile kozmično harmonijo in podporo posamezniku. Mir, blagostanje in dobro zdravje so rezultat vsakodnevnega življenja v skladu z Naravnim zakonom, vsakodnevnega življenja v evolutivni smeri.
– Mahariši Maheš Yogi

Mahariši Maheš Yogi, ustanovitelj programa Transcendentalne meditacije, pa je v 80. letih s sistematičnim pregledovanjem in ocenjevanjem vseh zgoraj omenjenih vedskih spisov ter s sodelovanjem z najpomembnejšimi strokovnjaki Sthapatya Vede v Indiji, poenotil in obnovil Vastu arhitekturo.

Sistem, ki ga je obnovil, se imenuje Maharishi Sthapatya Veda ali Mahariši Vastu Arhitektura. Beseda Mahariši se uporablja za spoštovanje zasluge Mahariši Maheš Yogija, ki je oživil najstarejši sistem znanja, štirideset udov vede in vedske literature ter jim povrnil popolnost.

Katerih 5 principov upoštevamo pri Mahariši Vastu gradnji?

Vastu hiša je zgrajena v skladu s starodavno znanostjo, ki ima natančno znanje in časovno preverjene formule – iz znanja enotnega polja Naravnega zakona – za določitev pravilne smeri, pravilne postavitve sob in pravih razmerij za vsako zgradbo.

Pri gradnji upoštevamo naslednjih 5 principov.

1. Prava orientacija

Mahariši Vastu arhitektura pravi, da mora biti vhod v hišo iz vzhoda – energija Sonca je največja in najbolj življenju podpirajoča, ko le-to vzhaja ter s tem prinaša največje koristi zdravju in življenjski moči.

2. Prava postavitev prostorov

Ko se sonce premika po nebu, izžareva različne kvalitete energij, ki ustvarjajo določene vplive na različne dele hiše. V Mahariši Vastu arhitekturi so zgradbe načrtovane tako, da različne energije sonca ustrezajo določeni aktivnosti v posameznem prostoru. Potem Naravni zakon vedno podpira vsak aspekt naše dnevne aktivnosti.

V skladu s tem obstaja idealen prostor za vhod, dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico in spalnice. Zelo je pomembno, da je vsaka soba postavljena na pravilno mesto v skladu s svojo funkcijo, tako da ne bi postali zaspani v jedilnici ali lačni v študijski sobi.

3. Prave mere in razmerja

Vse v naravi najdemo v pravilnih razmerjih glede na funkcijo, ki jo opravlja. Na primer, vsak del človeškega telesa ni le pravilno postavljen, temveč je v točnem razmerju z ostalimi deli telesa. Vsak odklon lahko povzroči probleme in neravnotežje. Ravno tako obstajajo točna razmerja za vsako sobo v domu ali pisarni, tako da je podpora Naravnega zakona največja. Vedska arhitektura prinaša prednosti kozmičnih razmerij glede na posameznikova razmerja v njegovi fiziologiji.

4. Naravni, zdravi materiali in tehnologije

V Mahariši Vastu uporabljamo BauBiologie (Building Biology Standard), kar pomeni, da je zelo pomembna uporaba zdravih gradbenih materialov. Stavbe morajo biti proste vseh kemikalij in škodljivega električnega sevanja. Vključujemo znanje trajnostne tehnologije “zelenih stavb” za boljše zdravje, srečo in najvišjo kvaliteto življenja.

5. V skladu z lokalno tradicijo in arhitekturo

Proporci, dimenzije, pozicioniranje prostorov so določene s pravili Mahariši Sthapatya Vede. 

Vendar pa naj bi se stil stavbe razlikoval glede na lokacijo, kulturo in podnebje. Na primer, v goratem območju, kjer dosti sneži, ne bomo gradili ravnih streh. Oziroma v kamniti pokrajini, kjer v okolici ni gozdov, ne bomo gradili hiše iz lesa. Pri samem oblikovanju stavbe in detajlih se prilagodimo tudi lokalni tradiciji.

Ljudje, ki živijo in delajo v zgradbah, postavljenih v skladu z Mahariši Vastu arhitekturo, ugotavljajo, da mislijo bolj jasno in ustvarjalno, sprejemajo boljše odločitve, se počutijo srečnejše in bolj zdrave, se počutijo bolj budne in sveže tekom dneva, opažajo da je njihov spanec bolj osvežujoč in jim prinaša globlji počitek, da imajo več energije in so manj utrujeni, da izkušajo manj stresa in večji mir duha.

Možni negativni vplivi hiš, ki niso grajene po Vastu

Domovi in pisarne, ki niso zgrajene v skladu z Naravnim zakonom, lahko povzročajo naslednje probleme:

  • anksioznosti in depresije,
  • bolezni in kronične bolezni,
  • blokade v ustvarjalnosti,
  • nesreče, finančne izgube,
  • ovire pri napredku in uspehu,
  • neharmonijo v odnosih, razpad družin,
  • asocialno obnašanje in tendenco kriminala.

Znanstvene raziskave so pokazale, da se nevroni v naših možganih aktivirajo različno, glede na stran neba, v katero smo usmerjeni. Poleg tega so v naših možganih t. i. “smerni nevroni”, ki naprej sporočajo usmerjenost našega telesa v sobi ali okolju. Smer, v katero smo obrnjeni, vpliva na delovanje naših možganov in telesa.

Starodavno znanje Mahariši Vastu arhitekture gre še dlje. Razlaga, kako prostorska orientacija vpliva na našega duha in telo. Če delamo ali živimo v prostorih z nepravilno orientacijo ali dimenzijami, se vzorci aktiviranja naših nevronov sproščajo na nepravilen način in to vpliva na anksioznost, bolezni, pomanjkanje kreativnosti, napake v družinskem in privatnem življenju, asocialnem obnašanju in celo tendencah kriminala.

Zgradbe, katerih vhodi so obrnjeni kamorkoli drugam kot v smeri vzhoda ali severa, povzročajo negativne vplive na ljudi, ki živijo v njih.

Ta nevarnost arhitekture nastaja zaradi kršenja Naravnega zakona. Še dodatno jo povečajo neprimerne kvalitete terena, kjer zgradba stoji – vpliv imajo usmerjenost pobočja, oblike in lege voda (ribniki, reke, jezera) ter mnogo ostalih faktorjev, ki vključujejo neprimeren vhod v vasi in mesta, neprimerno zgrajeno cestno omrežje …

Te kršitve Naravnega zakona se kopičijo dan za dnem, leto za letom v življenju milijonov ljudi – ustvarjajo družbeni stres, ki prekriva srečo in bogastvo celotnih mest in narodov.

Kaj pravi o tem kvantna fizika

S tem, ko je moderna znanost napredovala, je prodrla v vse globlje ravni Naravnega zakona – na ravni molekul, atomov in osnovnih delcev. Na vsaki globlji ravni znanstveniki odkrijejo večjo inteligenco in moč.

V zadnjem desetletju je fizika začela izkoriščati najglobljo raven od vsega – Enotno polje Naravnega zakona (Unified field). Inteligenca na tej ravni Naravnega zakona je izvor vseh oblik in pojavov narave. Od tukaj je končno grajena arhitektura vsega v naravi.

Mahariši Vastu hiša je zgrajena na osnovi tega najstarodavnejšega sistema arhitekture na svetu – in edinega sistema arhitekture na svetu, ki ima osnovo v najosnovnejšem polju naravne inteligence.

Načrtovanje Vastu naselij in mest

Inštitut za vedsko načrtovanje mest je uporabil večna načela Naravnega zakona za načrtovanje stanovanjskih naselij, skupnosti, mest in celo za oblikovanje celotnih narodov. Načrti vključujejo zgradbe, trajnostne energetske sisteme, celovite programe ekološkega kmetijstva in napredna prometna omrežja.

Naša mesta morajo presegati le ekonomsko, ekološko in okoljsko ravnovesje. To, kar iščemo, je mesto, ki nima zločina, ni revščine, kjer ustvarjamo zdravje in ne ustvarjamo nesreče, kjer izboljšamo izobraževalne rezultate. Tudi ali je mogoče, da bi nas naše mesto prihodnosti naredilo bolj ustvarjalne, uspešnejše? Ali nam lahko prinese srečo, odpre naše razmišljanje in morda celo okrepi duhovno izpolnitev? Ali lahko uporabimo naravno inteligenco v grajenem okolju? Ali je to mogoče in ali si tega želimo?

Kaj lahko naredite že zdaj, preden si zgradite svojo Vastu hišo?

V postelji je najbolje ležati tako, da imamo glavo obrnjeno proti vzhodu ali, v drugi najboljši možnosti, proti jugu. Glava obrnjena proti zahodu ni v redu, najmanj pa je dobro imeti glavo na sever.

Delovno mizo si postavite tako, da gledate proti vzhodu. Če to ni možno, jo obrnite proti severu. Južna in zahodna stran sta najslabši za uspešno in kreativno delo. Kot smo zgoraj omenili, so znanstvene raziskave so pokazale, da je koherenca (usklajenost) v naših možganih je največja, ko gledamo točno proti vzhodu. 

Pa še namig: Če je vaš glavni vhod iz juga ali zahoda, ter imate v pritličju še kakšna druga vrata, poizkusite za nekaj časa uporabljati vzhodna ali severna vrata. Nekateri so to uporabili in občutili rezultate.

* Stapatja Veda je vedska znanost o arhitekturi (po domače teorija), Vastu pa je vedska tehnologija v konstrukciji (po domače praksa).

Vir

Vastu Arhitektura

Maharishi Vastu Architecture